/[pliva-si]/vade/1001.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1001.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:02 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +471 -1840 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Justify">
9 <p style="text-align: justify; "> <b>AMOXIL</b><b><sup></sup></b><b> kapsule
10 500 mg </b>amoxicillinum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> kapsula, trda </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> <b>AMOXIL</b><b><sup></sup></b><b> pra¹ek
23 za peroralno suspenzijo</b> </p>
24 </div>
25
26 <div align="Justify">
27 <p style="text-align: justify; "> pra¹ek za peroralno suspenzijo </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> </p>
32 </div>
33
34 <div align="Justify">
35 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
36 </div>
37
38 <div align="Justify">
39 <p style="text-align: justify; "> Kapsula vsebuje 500 mg amoksicilina v
40 obliki trihidrata. </p>
41 </div>
42
43 <div align="Justify">
44 <p style="text-align: justify; "> Pomo¾na snov je magnezijev stearat. </p>
45 </div>
46
47 <div align="Justify">
48 <p style="text-align: justify; "> </p>
49 </div>
50
51 <div align="Justify">
52 <p style="text-align: justify; "> 1 ml suspenzije vsebuje 100 mg amoksicilina
53 v obliki trihidrata. </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> Pomo¾ne snovi so: natrijev benzoat, natrijeva
58 karboksimetilceluloza, saharoza, barva: E 102, arome: limone, marelice, jagode.
59 </p>
60 </div>
61
62 <div align="Justify">
63 <p style="text-align: justify; "> </p>
64 </div>
65
66 <div align="Justify">
67 <p style="text-align: justify; "> <b>Lastnosti in delovanje</b> </p>
68 </div>
69
70 <div align="Justify">
71 <p style="text-align: justify; "> Amoksicilin je aminopenicilinski antibiotik
72 s precej ¹irokim spektrom delovanja. Tako kot vsi betalaktamski antibiotiki
73 deluje na obèutljive bakterije baktericidno, in sicer tako, da zavira nastajanje
74 bakterijske celiène stene. Iz prebavil se dobro absorbira, zato je primeren
75 za peroralno uporabo. </p>
76 </div>
77
78 <div align="Justify">
79 <p style="text-align: justify; "> </p>
80 </div>
81
82 <div align="Justify">
83 <p style="text-align: justify; "> Amoksicilin deluje na po Gramu pozitivne
84 koke: streptokoke, stafilokoke (seve, ki ne stvarjajo penicilinaze), Clostridium
85 sp., Bacillus anthracis, Corynebacterium xerosa in veèino sevov enterokokov.
86 Zanj so obèutljivi tudi meningokoki, po Gramu negativni koki, Moraxella catharalis,
87 Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, veliko sevov Haemophilus influenzae,
88 Listeria monocytogenes in Helicobacter pylori. Amoksicilin je za nekatere
89 po Gramu negativne bakterije (tudi Haemophilus influenzae in Enterobacteriaceae,
90 Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella spp. in Shigella spp.) uèinkovitej¹i
91 kot benzilpenicilini. </p>
92 </div>
93
94 <div align="Justify">
95 <p style="text-align: justify; "> </p>
96 </div>
97
98 <div align="Justify">
99 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
100 </div>
101
102 <ul>
103
104 <li>
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> <i>zdravljenje </i>oku¾b, ki so jih
107 povzroèile za amoksicilin obèutljive bakterije: </p>
108 </div>
109 </li>
110 </ul>
111
112 <div align="Justify">
113 <p style="text-align: justify; "> </p>
114 </div>
115
116 <div align="Justify">
117 <p style="text-align: justify; "> oku¾be u¹es, sinusov in ¾rela </p>
118 </div>
119
120 <div align="Justify">
121 <p style="text-align: justify; "> oku¾be spodnjih dihal </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> oku¾be ¾elodca in dvanajstnika, ki jih
126 povzroèa <i>Helicobacter pylori</i> (samo kapsule) </p>
127 </div>
128
129 <div align="Justify">
130 <p style="text-align: justify; "> oku¾be prebavil </p>
131 </div>
132
133 <div align="Justify">
134 <p style="text-align: justify; "> oku¾be seèil in spolovil </p>
135 </div>
136
137 <div align="Justify">
138 <p style="text-align: justify; "> oku¾be ko¾e in mehkih tkiv (ki so jih
139 povzroèili streptokoki, obèutljivi stafilokokovi sevi in E. coli) </p>
140 </div>
141
142 <div align="Justify">
143 <p style="text-align: justify; "> </p>
144 </div>
145
146 <ul>
147
148 <li>
149 <div align="Justify">
150 <p style="text-align: justify; "> <i>prepreèevanje</i> pojava bakterijskega
151 endokarditisa </p>
152 </div>
153 </li>
154 </ul>
155
156 <div align="Justify">
157 <p style="text-align: justify; "> </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
162 </div>
163
164 <div align="Justify">
165 <p style="text-align: justify; "> preobèutljivost za penicilinske antibiotike
166 ali katerokoli drugo sestavino zdravila </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> <b>Previdnostni ukrepi</b> </p>
175 </div>
176
177 <div align="Justify">
178 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z zmanj¹anim delovanjem ledvic
179 je treba biti pri odmerjanju zelo previden (gl. Odmerjanje in uporaba). </p>
180 </div>
181
182 <div align="Left">
183 <p style="text-align: left; "> </p>
184 </div>
185
186 <div align="Justify">
187 <p style="text-align: justify; "> Medsebojna uèi<b>nkovanja zdravil</b>
188 </p>
189 </div>
190
191 <div align="Justify">
192 <p style="text-align: justify; "> Bakteriostatièni antibiotiki (kloramfenikol,
193 makrolidi, rifampicin, tetraciklini in sulfonamidi) zmanj¹ujejo amoksicilinovo
194 uèinkovitost. </p>
195 </div>
196
197 <div align="Justify">
198 <p style="text-align: justify; "> Med zdravljenjem z amoksicilinom se lahko
199 zmanj¹a uèinkovitost kontracepcijskih tablet. </p>
200 </div>
201
202 <div align="Justify">
203 <p style="text-align: justify; "> Hkratna uporaba amoksicilina in alopurinola
204 zaradi veèje nevarnosti pojava ko¾nih izpu¹èajev ni priporoèena. </p>
205 </div>
206
207 <div align="Justify">
208 <p style="text-align: justify; "> Med kombiniranim zdravljenjem z drugimi
209 penicilini, cefalosporini in aminoglikozidi se protimikrobni uèinek zveèa.
210 </p>
211 </div>
212
213 <div align="Justify">
214 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> Opozorila </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> Bolnike, ki so preobèutljivi za cefalosporinske
223 ali druge betalaktamske antibiotike, je treba med zdravljenjem z amoksicilinom
224 zaradi nevarnosti pojava navzkri¾ne preobèutljivosti pozorno opazovati. </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> <i>Noseènost in dojenje</i> </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> V dosedanjih raziskavah niso ugotovili
237 ¹kodljivega delovanja amoksicilina na plod. </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> Amoksicilin se izloèa v mleko, zato je
246 treba biti pri njegovem predpisovanju materam, ki dojijo, zelo previden.
247 Znani so namreè primeri senzibilizacije dojenèkov. </p>
248 </div>
249
250 <div align="Justify">
251 <p style="text-align: justify; "> </p>
252 </div>
253
254 <div align="Justify">
255 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
256 </div>
257
258 <div align="Justify">
259 <p style="text-align: justify; "> Razpon odmerkov Amoxila je zelo velik.
260 </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> Terapevtski odmerek je odvisen od vrste
265 in obèutljivosti povzroèiteljev ter resnosti in mesta oku¾be. </p>
266 </div>
267
268 <div align="Justify">
269 <p style="text-align: justify; "> </p>
270 </div>
271
272 <div align="Justify">
273 <p style="text-align: justify; "> <i>Odrasli in otroci, stari veè kot 10
274 let</i> </p>
275 </div>
276
277 <div align="Justify">
278 <p style="text-align: justify; "> Obièajen odmerek je do 500 mg trikrat
279 na dan. </p>
280 </div>
281
282 <div align="Justify">
283 <p style="text-align: justify; "> </p>
284 </div>
285
286 <div align="Justify">
287 <p style="text-align: justify; "> <i>Otroci, stari manj kot 10 let</i> </p>
288 </div>
289
290 <div align="Justify">
291 <p style="text-align: justify; "> Odmerek (125 do 250 mg trikrat na dan)
292 je odvisen od resnosti oku¾be. </p>
293 </div>
294
295 <div align="Justify">
296 <p style="text-align: justify; "> </p>
297 </div>
298
299 <div align="Justify">
300 <p style="text-align: justify; "> <i>Otroci, ki tehtajo manj kot 20 kg</i>
301 , </p>
302 </div>
303
304 <div align="Justify">
305 <p style="text-align: justify; "> dobivajo 20 do 40 mg/kg/dan v obliki kapljic,
306 in sicer razdeljeno na tri obroke, med katerimi je osemurni premor. </p>
307 </div>
308
309 <div align="Justify">
310 <p style="text-align: justify; "> </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> <i>Zdravljenje oku¾b, ki jih povzroèa
315 H. pylori</i> </p>
316 </div>
317
318 <div align="Justify">
319 <p style="text-align: justify; "> odrasli: v kombinaciji z drugimi zdravili
320 2 g na dan, razdeljeno na dva obroka (kot je predpisal zdravnik) </p>
321 </div>
322
323 <div align="Justify">
324 <p style="text-align: justify; "> </p>
325 </div>
326
327 <div align="Justify">
328 <p style="text-align: justify; "> <i>Prepreèevanje pojava bakterijskega
329 endokarditisa</i> </p>
330 </div>
331
332 <ul>
333
334 <li>
335 <div align="Justify">
336 <p style="text-align: justify; "> <i>odrasli</i>: 3 g amoksicilina uro
337 pred posegom in 1,5 g 6 ur po posegu </p>
338 </div>
339 </li>
340 <li>
341 <div align="Justify">
342 <p style="text-align: justify; "> <i>otroci</i>: 50 mg/kg uro pred posegom
343 in 25 mg/kg 6 ur po posegu </p>
344 </div>
345 </li>
346 </ul>
347
348 <div align="Justify">
349 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih s huj¹o ledvièno okvaro odmerka
354 ni treba spreminjati, podalj¹ati je treba le èas med dvema odmerkoma. </p>
355 </div>
356
357 <div align="Justify">
358 <p style="text-align: justify; "> Po koncu vsake hemodialize dobijo bolniki
359 normalen odmerek amoksicilina. </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> </p>
364 </div>
365
366 <div align="Justify">
367 <p style="text-align: justify; "> <i>Postopek v primeru, da je bolnik odmerek
368 zdravila izpustil </i> </p>
369 </div>
370
371 <div align="Justify">
372 <p style="text-align: justify; "> Izpu¹èeni odmerek zdravila je treba vzeti
373 èimprej, naslednje pa na vsakih osem ur. </p>
374 </div>
375
376 <div align="Justify">
377 <p style="text-align: justify; "> </p>
378 </div>
379
380 <div align="Justify">
381 <p style="text-align: justify; "> <i>Priprava peroralne suspenzije</i> </p>
382 </div>
383
384 <div align="Justify">
385 <p style="text-align: justify; "> peroralne kapljice Amoxil: V steklenièki
386 je pra¹ek z 2 g amoksicilina. Za pripravo 20 ml peroralne raztopine je treba
387 dodati 13 ml preèi¹èene vode. </p>
388 </div>
389
390 <div align="Justify">
391 <p style="text-align: justify; "> </p>
392 </div>
393
394 <div align="Justify">
395 <p style="text-align: justify; "> <b>Preveliko o</b><b>dmerjanje</b> </p>
396 </div>
397
398 <div align="Justify">
399 <p style="text-align: justify; "> Razpon odmerkov Amoxila je zelo velik,
400 zato je mo¾nosti predoziranja malo. Zdravljenje je simptomatsko. Vzdr¾evati
401 je treba delovanje vitalnih organov. </p>
402 </div>
403
404 <div align="Justify">
405 <p style="text-align: justify; "> </p>
406 </div>
407
408 <div align="Justify">
409 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski uèinki</b> </p>
410 </div>
411
412 <div align="Justify">
413 <p style="text-align: justify; "> Pojavijo se lahko preobèutljivostne reakcije,
414 najpogosteje ko¾ni izpu¹èaji in prebavne motnje (driska). Psevdomembranozni
415 kolitis se pojavi izjemno redko. </p>
416 </div>
417
418 <div align="Justify">
419 <p style="text-align: justify; "> </p>
420 </div>
421
422 <div align="Justify">
423 <p style="text-align: justify; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
424 </div>
425
426 <div align="Justify">
427 <p style="text-align: justify; "> Rp - izdaja samo na zdravni¹ki recept
428 </p>
429 </div>
430
431 <div align="Justify">
432 <p style="text-align: justify; "> </p>
433 </div>
434
435 <div align="Justify">
436 <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema</b> </p>
437 </div>
438
439 <div align="Justify">
440 <p style="text-align: justify; "> Amoxil kapsule 500 mg: ¹katlica s 16 kapsulami
441 </p>
442 </div>
443
444 <div align="Justify">
445 <p style="text-align: justify; "> </p>
446 </div>
447
448 <div align="Justify">
449 <p style="text-align: justify; "> Amoxil pra¹ek za peroralno suspenzijo<sup>
450 *</sup>: steklenièka s pra¹kom za pripravo 20 ml peroralne suspenzije </p>
451 </div>
452
453 <div align="Justify">
454 <p style="text-align: justify; "> </p>
455 </div>
456
457 <div align="Justify">
458 <p style="text-align: justify; "> <sup>*</sup> V ovojnini je merilna kapalka.
459 </p>
460 </div>
461
462 <div align="Justify">
463 <p style="text-align: justify; "> </p>
464 </div>
465
466 <div align="Left">
467 <p style="text-align: left; "> </p>
468 </div>
469 <!--Section Ends-->
470 </body>
471 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26