/[pliva-si]/templates/novi_user.tpl
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /templates/novi_user.tpl

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Tue Nov 20 17:44:16 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
autorizacija korisnika

1 {$sender}, zahvaljujemo se Vam za prijavo.
2
3 <p>Va¹e uporabnisko ime je: <tt>{$login}</tt> i geslo je: <tt>{$geslo}</tt>
4
5 <p>Te informacije so namenjene strokovni javnosti.
6
7 <p><a href="za_zdravnike.php">Prosimo prijavite se</a>.
8

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26