/[pliva-si]/templates/mail.tpl
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /templates/mail.tpl

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Tue Nov 20 17:44:16 2001 UTC (22 years, 3 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
autorizacija korisnika

1 From: PLIVA Ljubljana <info@pliva.si>
2 To: {$sender} <{$mailto}>
3 Subject: Zahtjev za pristop do strokovnih inf.
4 Errors-to: pcst@pliva.hr
5
6 Spostovani,
7
8 Zahvaljujemo se Vam za Vas obisk na nasi spletni strani
9
10 http://www.pliva.si
11
12 in upamo, da boste ob prebiranju strokovnih informacij nasli kaj koristnega
13 za Vase podrocje.
14
15 Hkrati Vas prijazno vabimo, da nam posljete svoje pripombe in predloge.
16
17 Uporabnisko ime: {$login} Geslo: {$geslo}
18
19 Pliva
20 Ljubljana d.o.o.
21

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26