/[pliva-si]/static/Sladkorna_stran/Testni_listici.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /static/Sladkorna_stran/Testni_listici.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Fri Nov 9 15:48:41 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
xxx

1 dpavlin 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2     <html>
3     <head>
4     </head>
5     <body>
6     <p><b>TESTNI LISTI&Egrave;I</b></p>
7     <p>Z dobro uravnano sladkorno boleznijo postane &#382;ivljenje ljudi s sladkorno
8     boleznijo bolj prijetno. Na zelo enostaven in hiter na&egrave;in lahko
9     sami z uporabo testnih listi&egrave;ev nadziramo koncentracijo glukoze
10     v krvi in se&egrave;u. Koncentracijo glukoze dolo&egrave;imo tako, da primerjamo
11     spremembo barve testnega listi&egrave;a z barvo na lestvici, ki je na
12     nalepki na fioli. </p>
13     <p><b>KETOGLUR-TEST 5000</b><br>
14     testni listi&egrave;i z dvema poljema za dolo&egrave;anje glukoze in
15     ketonskih spojin v se&egrave;u</p>
16     <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/5000test.gif" width="100" height="94">
17     <img src="/data/pliva-si/gfx/5000123.jpg" width="211" height="94">
18     </p>
19     <p><b>GLUKOHEMOTEST 1-45</b><br>
20     testni listi&egrave;i z enim poljem za dolo&egrave;anje glukoze v krvi</p>
21     <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/145123.gif" width="211" height="57">
22     </p>
23     </body>
24     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26