/[pliva-si]/static/Sladkorna_stran/Novopen15_Navodilo.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Sladkorna_stran/Novopen15_Navodilo.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 9 15:48:41 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
xxx

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 </head>
5 <body>
6 <p><b>NovoPen 1.5</b></p>
7 <ul>
8 <li>preprosto za uporabo </li>
9 <li>varno in zanesljivo pri odmerjanju in vbrizgavanju inzulina </li>
10 <li>narejeno s posluhom za potrebe in &#382;elje sladkornih bolnikov </li>
11 <li>prijazno do okolja </li>
12 <li>prilagojeno uporabi sladkornih bolnikov, ki imajo okvarjen vid ali sluh
13 </li>
14 </ul>
15 <p>Inzulinsko injekcijsko pero NovoPen 1.5 omogo&egrave;a odmerjanje inzulina
16 od 1 do 40 enot v enem odmerku v razponu po eno enoto. </p>
17 <p>NovoPen 1.5 je na voljo v treh barvah. NovoPen 1.5 v rde&egrave;i ali modri
18 barvi je namenjen najmlaj&#353;im, srebrni pa odraslim bolnikom s sladkorno
19 boleznijo tipa 1.</p>
20 <p>NovoPen 1.5 uporabljamo skupaj z injekcijskimi vlo&#382;ki po 1.5 ml.</p>
21 <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/novo15.jpg" width="280" height="172">
22 </p>
23 <p><b>Navodilo za uporabo</b></p>
24 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-1.gif" width="115" height="90">
25 <br>
26 1. Snemite pokrov&egrave;ek s peresa. <br>
27 </p>
28 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-2.gif" width="115" height="90">
29 <br>
30 2. Le&#382;i&#353;&egrave;e injekcijskega vlo&#382;ka odvijte z ohi&#353;ja peresa. <br>
31 </p>
32 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-3.gif" width="115" height="90">
33 <br>
34 3. Bat zavrtite nazaj v za&egrave;etni polo&#382;aj. <br>
35 </p>
36 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-4.gif" width="115" height="90">
37 <br>
38 4. Vstavite injekcijski vlo&#382;ek. <br>
39 </p>
40 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-5.gif" width="115" height="90">
41 <br>
42 5. Ohi&#353;je peresa in le&#382;i&#353;&egrave;e injekcijskega vlo&#382;ka trdno privijte
43 skupaj. </p>
44 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-6.gif" width="115" height="90">
45 <br>
46 6. Privijte iglo NovoFine . <br>
47 </p>
48 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-7.gif" width="115" height="90">
49 <br>
50 7. &Egrave;e vsebuje injekcijski vlo&#382;ek suspenzijo inzulina (dolgo delujo&egrave;i
51 inzulin), deset do dvajsetkrat obrnite NovoPen 1.5 za 180 stopinj. <br>
52 </p>
53 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-8.gif" width="115" height="90">
54 <br>
55 8. Pred vsakim vbrizgavanjem odstranite zra&egrave;ne mehur&egrave;ke.
56 <br>
57 </p>
58 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-9.gif" width="115" height="90">
59 <br>
60 9. Nastavite odmerek inzulina. <br>
61 </p>
62 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n15-10.gif" width="115" height="90">
63 <br>
64 10. Vbrizgajte inzulin. </p>
65 <p>Prosimo, da za dodatne informacije natan&egrave;no preberete navodila za
66 uporabo NovoPen 1.5! </p>
67 </body>
68 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26