/[pliva-si]/static/Otroci/Zanimivosti.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Otroci/Zanimivosti.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 9 15:45:20 2001 UTC (22 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
*** empty log message ***

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 </head>
5 <body>
6 <p align="Left"><b> ZANIMIVOSTI<br>
7 ZA MALO VE&#268;JE IN SKORAJ ODRASLE</b></p>
8 <p align="Left"><b> PO&#268;ITNI&#352;KI TABORI ZA DIABETIKE</b></p>
9 <p>Po svetu vsako leto organizirajo &#353;tevilne po&#269;itni&#353;ke tabore za
10 otroke in najstnike s sladkorno boleznijo. Med bivanjem v taboru
11 se najstniki spoznajo med seboj, sklenejo prijateljstva in tako
12 izvedo marsikaj zanimivega z vsega sveta. Dneve taborjenja izpolnjujejo
13 tako pou&#269;na vsebina o tem, kako obvladovati sladkorno bolezen in
14 biti &#269;im bolj samostojen, kot tudi raznovrstne &#353;portne in zabavne
15 aktivnosti. <br>
16 Malce smo pobrkljali po svetovnem spletu za naslovi teh po&#269;itni&#353;kih
17 taborov.<br>
18 </p>
19 <p>Tudi sami lahko kliknete na:<br>
20 <a href="http://www.childrenwithdiabetes.com/camps/">http://www.childrenwithdiabetes.com/camps/</a>
21 </p>
22 <div align="Center"><img src="gfx/trk_macka_d_mali.gif" alt="" width="150" height="43">
23 <br>
24 </div>
25 </body>
26 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26