/[inncomm]/TODO
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /TODO

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 8 08:27:32 2000 UTC (23 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +15 -2 lines
radi solution room
reply povratak na korektno mjesto

1 fix:
2
3 +logiènije vraæanja kod reply-a
4 -prikaz vi¹e od jednog zakljuèka otvara vi¹e od jedne teme
5
6
7 prijedlozi:
8
9 -ispis samo naziva prijedloga (?)
10
11
12 dileme:
13
14 -da li u solution room-u prikazivati originalni prijedlog
15 -koji jezik koristiti (eng/hr?)
16 -da li napisati zakljuèak na kraju diskusije o nekoj temi i nju
17 "zakljuèati"? (onemoguæiti daljnje postanje)

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26